LLAURANT

LLAURANT

Està sent una primavera seca. No plou. Llaurem les vinyes per tal d’evitar que l’humitat del subsòl s’evapori.

Nota de foto: Vinya “El Llocas”, Merlot.